SLU undersöker mikroplast i dagvatten

FORMAS har beviljat 8 Mkr till SLU för att arbeta med att minska mikroplast i dagvatten.

SLU har fått 8 Mkr från Formas för att undersöka mikroplast i dagvatten i Sverige (Uppsala som projekt arena) och för att utveckla grönafilter för att minska mikroplast i dagvatten från gator.

Inom projektet har en avancerad FTIR maskin kopplad till focal plane array mikroskop för mikroplastanalys (identifiering och kvantifiering genom mapping och chemical imaging) köpts in. Den kommer användas för mikroplastanalys i slam, avloppsvatten, dagvatten och sediment.

Senast ändrad: 2020-01-22
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL