Stockholms avfallsverksamhet bolagiseras

Måndagen den 26 maj beslutade kommunfullmäktige att avfallsverksamheten ska föras över från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt aktiebolag – Stockholm Vatten Avfall AB (namnförslag) som blir en del av Stockholm Vattenkoncernen.

Förändringen gäller från den 1 juli 2014. Fördelarna med sammanslagningen uppges vara Länk till annan webbplats. att säkra tillgången på biogas i Stockholm, att skapa en tydligare organisation och att uppnå samordningsvinster.

Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL