Stor MBR-GAK pilot under färdigställande vid Himmerfjärdsverket

En pilot bestående av en Membran BioReaktor (MBR) kombinerat med två-stegs aktivt kol filter (GAK) håller på att byggas i Himmerfjärdsverkets gamla sandfilter. Till våren planeras idrifttaganden av piloten som samtidigt sätter startskottet för en utvärdering av teknikkombinationen för en effektiv rening av mikroföroreningar.

MBR-GAK processen testades redan 2013 i pilotförsök vid anläggningen på Syvab och IVL Svenska miljöinstitutet och i långtidsförsök vid Hammarby Sjöstadsverket inom ramen för HaV-finansierade SystemLäk-projektet där Syvab och IVL har varit två av huvudaktörerna. Under 2018 har processen även ingått i ett Naturvårdsverket-finansierade förstudieprojekt där Syvab samarbetade med IVL och Ramböll. Resultatet av förstudien har bl.a. varit ett principförslag för MBR-GAK processen som nu byggs i anslutning till reningsverket och som ska ge värdefull information för Syvabs framtida reningsprocess för hantering av mikroföroreningar.

För mer info ta kontakt med Stefan Berg, Stefan.Berg@syvab.se eller Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se

Senast ändrad: 2020-02-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL