Sundets reningsverk i Växjö startar upp nya processer

Sundets reningsverk i Växjö är mitt i uppstarten av Sveriges första termiska hydrolys, vilket har fått göras med en rötkammare eftersom den andra varit nedpumpad och under reparation.

Efter 20 år upptäcktes rosthål i plåtarna i översta lagret, så dessa har fått bytas och rötkammaren har rengjorts och fått ny fogmassa (som klarar termofil rötning om det blir aktuellt i framtiden). Verket räknar med att kunna ta den i drift om några veckor och då även vara i full gång med Cambi.

Läs mer i senaste numret av Cirkulation Länk till annan webbplats..

Parallellt med detta håller Sundet även på att starta upp ännu en försökslinje med Hybas, där en aktivslamzon för nitrifikation har förstärkts med K5 bärare från AnoxKaldnes. Detta för att fortsatt utreda hur reningsverket skulle klara ett eventuellt framtida kvävekrav (15 mg tot-N/l) istället för nuvarande krav på 60% nitrifikation. Slutgiltigt villkor fastställs 2016.


Senast ändrad: 2015-04-24
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL