Svenskt Vatten erbjuder kurs om Processreglering i avloppsreningsverk

Bengt Carlsson (UU) och Sofia Andersson (IVL) har gemensamt tagit fram en kurs om Processreglering i avloppsreningsverk. Kursen ges via Svenskt vatten.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i reglerteknik och hur denna teknik används för att effektivisera avloppsreningsverk.

Kursen genomförs under två halvdagar på distans via Zoom. I kursen ingår en datorövning där deltagarna får logga in på en server och simulera reglering av syrehalten i en aktivslamprocess.

För mer information och anmälan, se Svenskt vattens hemsida Länk till annan webbplats..

Komplett kursutbud hittar du här Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2021-03-31
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL