SVU-ansökan inlämnad för VA-kluster Mälardalen 2019-2021

I augusti lämnade VA-kluster Mälardalen in en ansökan om fortsatt finansiering från Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

Sedan februari 2018 har en arbetsprocess pågått inom VA-kluster Mälardalen för att konkretisera de forskningsbehov och projektidéer som kommer att prioriteras under kommande år. Samtliga 18 medlemsorganisationer har varit aktiva i processen som resulterade i tre prioriterade forskningsområden

  1. System och reningstekniker med närings- och resursåterföring
  2. Metodik, teknik och kunskap för uppströmsarbete och hållbara kretslopp
  3. Digitala tekniker för resurseffektiva avloppssystem

På lång sikt vill VA-kluster Mälardalen bidra till fem bestående effekter

  • Tillämpad VA-forskning - forskningsresultat tillämpas och forskningen sker tillämpat vid verkliga förutsättningar
  • Stärkt VA-utbildning och kompetens - högskoleutbildningar inom VA får en högre relevans och attraktivitet
  • Utökad finansiering till VA-forskning - VA-kluster Mälardalens är en bas för att attrahera nationella och internationella forskningsmedel
  • Tekniksprång möjliggörs - genom kritisk massa av VA-forskning
  • Nätverk och samarbetsprojekt - möjliggör kontinuerliga samarbeten och kunskapsutbyten oavsett organisationsstorlek

För mer information om ansökan kontakta VA-kluster Mälardalens ordförande eller sekreterare

Bengt Carlsson (ordförande)

Oscar Samuelsson (sekreterare)

 

Senast ändrad: 2018-09-28
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL