SVU/IVL-rapport: Nya utsläppskrav för svenska reningsverk

Hur förändras den totala miljöpåverkan när ett reningsverk får skärpta utsläppskrav. Detta studerades inom ett nyligen avslutat SVU/IVL-projekt där framtida miljöpåverkan från tre reningsverk analyserades med processmodeller och livscykelanalyser.

I projektet Nya utsläppskrav för svenska reningsverk, studerades hur miljöpåverkan i form av klimat, övergödning, försurning, fossila resurser och materialresurser, förändras vid skärpta utsläppskrav. Studien utgick från ett utsläppskrav på 6 mg kväve och 0,2 mg fosfor per liter vatten.

– När utsläppsvillkoren skärps kan det få stor effekt på miljöpåverkan från reningsverkens processer i förhållande till mängden vatten som renas, men det behöver inte få det. Det som framför allt påverkar utfallet är vilken reningsprocess som används i dag och i framtiden, hur den direkta lustgasavgången från det biologiska reningssteget ändras vid skärpta utsläppskrav samt varifrån kolkällan kommer, säger Linda Åmand projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rapporten finns både som SVU-rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och IVL-rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2016-12-01
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL