SVU/IVL-rapport: Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten

Tekniska verken i Linköping har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet utfört pilotförsök med ozonbehandling.

För att minska belastningen av läkemedelsrester från avloppsvatten på recipienten (främst Stångån) har Tekniska verken i Linköping, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört pilotskaletester med ozonering för att använda som underlag för dimensionering, implementering och drift av fullskaleanläggningen vid Linköpings största avloppsreningsverk, Nykvarnsverket. Baserat på projektets resultat kommer Tekniska verken arbeta med fullskaleimplementering av ozonrening vid Nykvarnsverket.

Ladda ner rapporten här Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2015-05-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL