SVU rapport: Läkemedel i källsorterat klosettvatten och latrin

Studien har undersökt förekomsten av läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner, latrin och klosettvatten, före och efter stabilisering och hygienisering (våtkompostering, ammoniakbehandling och rötning).

Syftet med studien var att undersöka läkemedelsrester i klosettvatten och latrin, före och efter behandling och lagring, och beräkna vilka läkemedelsmängder som skulle spridas i jordbruket genom dessa avfallsfraktioner jämfört med dagens användning av avloppsslam. Potentiell ackumulering och flöden i mark samt upptag i växter av läkemedel studerades m h a modellsimuleringar.

Försöken visade att läkemedelsrester i klosettvatten kunde minskas genom våtkompostering i närvaro av syre, samt med tillsats av ammoniak. Detta var mer effektivt än genom anaerob rötning eller behandling vid reningsverk. Det var dock stora skillnader mellan olika läkemedelssubstanser.

Läs hela rapporten här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2016-06-27
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL