SVU-rapport: Nya processvägar för effektiv slamhantering

Cecilia Bertholds på Käppalaförbundet och Ulrika Olofsson på UMEVA har skrivit rapporten Nya processvägar för effektiv slamhantering.

Syftet med rapporten var att sammanfatta resultaten från EU-projektet ROUTES, baserat på vad som presenterades på slutkonferensen för slutanvändare. I projektet utvärderades, med hjälp av benchmarking och livscykelanalys, tekniker för att minska slammängder och förbättra slamkvaliteten för att uppnå en hållbar slambehandling och avsättning. Resultaten från benchmarking visar att teknikerna fungerar praktiskt, men att det krävs mer forskning innan de kan användas i full skala.

Rapporten går att ladda ned här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2015-05-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL