Träff för ämnesgruppen Processmodellering av reningsverk

I december träffas ämnesgruppen Processmodellering av reningsverk på temat Modellering av inflöde.

Tre presentationer ges på temat modellering av inflöde och det ges tillfälle att lära sig mer inom ämnet genom presentationer och diskussioner. Ämnesgrupper är ett initiativ för att skapa klusteröverskridande samarbetsgrupper. Inbjudan riktar sig till alla som vill lära sig mer om hur modeller kan användas för att förbättra våra avloppsreningsverk.

Mer info om träffen samt hur du anmäler dig finns i inbjudan. Pdf, 377.1 kB.

Senast ändrad: 2017-11-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL