Två nya böcker med författare från klustret

IWA Publishing publicerade i slutet av 2018 två böcker med författare från VA-kluster Mälardalen.

Den första boken att publiceras var Clean Water Using Solar and Wind: Outside the Power Grid av Gustaf Olsson. Boken visar hur det är möjligt att förse även de som befinner sig utanför distributionsnätet med rent vatten och ren energi samtidigt som det bidrar till både ett bättre klimat och bättre hälsa. Den kan laddas ner gratis som e-bok från IWA Publishing Länk till annan webbplats..

I december publicerades Aeration, Mixing, and Energy: Bubbles & Sparks, där Bengt Carlsson, Gustaf Olsson och Linda Åmand har skrivit två kapitel tillsammans med Leiv Rieger på inCTRL Solution. Där presenteras state-of-the-art inom luftnings- och omblandningsteknik för vatten- och avloppsreningssystem. Mer information om boken och möjlighet att köpa den finns på IWA Publishings hemsida Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2019-02-14
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL