Uppsala universitets pedagogiska pris till Bengt Carlsson

VA-kluster Mälardalens ordförande, professor Bengt Carlsson vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Bengt undervisar om reglerteknik, modellering och avloppsvattenrening och har varit ämnesgranskare för många examensarbeten inom avloppsvattenrening genom åren. Motiveringen till utnämningen lyder: Bengt Carlsson har, under många år, utmärkt sig som pedagog och pedagogisk ledare. Hans stora engagemang för studenternas lärande ger inspirerande och verklighetsanknuten undervisning. Han bidrar till framgångsrik kursutveckling, med studentaktiverande projekt med stark koppling till forskning och yrkesliv. Bengts pedagogiska ledarskap präglas av respektfullhet och acceptans. Han gör studenter och medarbetare delaktiga i kvalitetsutvecklingen, både vad gäller pedagogik och studiemiljö.

Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL