Utredning om fosforåterföring och förbud mot slamspridning - forskare kommenterar

Nu kommenterar Håkan Jönsson (SLU) och ett antal ledande forskare regeringens förslag om att förbjuda slamspridning och krav på fosforåtervinning som ensidigt och med bristande helhetssyn. 

Regeringen har tillsatt en utredning för att utreda hur slamspridning kan förbjudas och hur ett krav på fosforåtervinning kan införas.

Håkan Jönsson (SLU), årets Vattenprismottagare replikerar i Dagens Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillsammans med en rad forskare att det finns flera andra ämnen som tillsammans med fosfor behöver återföras ur ett resursperspektiv. Både kväve, kalium svavel och humus föreslås ingå i regeringens utredningen för att undvika suboptimering och ensidigt fokus på fosfor.    

Läs mer om regeringens utredning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2018-08-14
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL