Vad blir miljöpåverkan av tillskottsvatten?

Projektet "Nya utsläppskrav för svenska reningsverk - effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan Länk till annan webbplats." avslutades hösten 2016. I ett fortsättningsprojekt är tillskottsvattnet i fokus.

I det nystartade fortsättningsprojektet kommer tillskottsvattnets effekt på miljöpåverkan och driftkostnader studeras med hjälp av datorsimuleringar. Projektet kommer också titta närmare på hur valet av kolkälla påverkar den indirekta miljöpåverkan från reningsverken. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och i projektet deltar Stockholm Vatten, Käppalaförbundet, Mälarenergi och Syvab.

Senast ändrad: 2017-03-13
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL