VA-kluster Mälardalen påbörjar två projekt om rening av läkemedelsrester

IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Vatten, Syvab, Tekniska verken i Linköping och KTH har fått stöd från HaV och Svenskt Vatten för att bli bättre på att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra fokusämnen.

En pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester kommer testas på vatten från Nykvarns reningsverk. Här finns ett klipp från Östnytt om projektet. I det andra projektet är syftet att ta ett helhetsgrepp kring problematiken genom att ta fram ett systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen för implementering i alla slags reningsverk.

Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL