VA-kluster Mälardalens slutrapport för perioden 2013-2015

VA-kluster Mälardalens slutrapport för perioden 2013-2015 är klar och beskriver klustrets arbete under de tre senaste åren. Sammantaget så har ett omfattande arbete genomförts och bidragit till kunskap om hur ett hållbart avloppssystem kan konstrueras.

Senast ändrad: 2016-06-27
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL