Växjö testar nya metoder för rejektvattenbehandling

Sundet ska i år testa IFAS anammox för rejektvattenbehandling med förhoppning om högre kapacitet och robustare process

På avloppsreningsverket Sundet i Växjö har man sedan 2011 använt en ANITA Mox med K5-bärare för att reducera kvävehalten i sitt rejektvatten med hjälp av anammox. Under 2018 ska de istället testa en ANITA Mox med IFAS-konfiguration (Integrated Fixed-film Activated Sludge), dvs. där samma process innehåller både bärare och aktivt slam. Detta efter att AnoxKaldnes har genomfört försök som visat att metoden ger en anammoxprocess som har högre kapacitet och som är mindre känslig för störningar i form av organiskt material och suspenderade ämnen.

Egenskaperna på Sundets rejektvatten påverkas av att verket sedan 2014 förbehandlar slammet med termiskt hydrolys (Cambi). Förutom att förbehandlingen leder till en högre ammoniumkoncentration i rejektet på grund av den ökade utrötningsgraden, så bildas ämnen i rejektet som har negativ inverkan på anammoxen. För att minska koncentrationen av ammonium och hämmande ämnen måste verket späda rejektvattnet med uppvärmt utgående avloppsvatten. Det finns inga tidigare försök gjorda med kombinationen Cambi och ANITA Mox-IFAS, så Sundet ser med spänning fram emot resultaten av testerna.

Parallellt pågår även inkörning av en ny skruvpress (Ishigaki) som ersatt en av centrifugerna, vilket också påverkar rejektkvalitet och -kvantitet.

Senast ändrad: 2018-04-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL