Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2015

VA-kluster Mälardalens verksamhetsberättelse beskriver klustrets arbete under 2015. Sammantaget så har ett omfattande arbete genomförts och bidragit till kunskap om hur ett hållbart avloppssystem kan konstrueras.


Senast ändrad: 2016-09-19
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL