Web-sajt uppe för Svenska Näringsplattformen

Svenska Näringsplattformen har lanserat en web-sajt för att samla kunskap och nyheter kopplade till hållbara kretslopp av växtnäring från avloppsfraktioner. Det finns också möjlighet att bli medlem.

Svenska Näringsplattformen har skapats utifrån behovet av ökad samverkan mellan sektorer och aktörskategorier för att driva på utvecklingen för att öka näringsämnen i hållbara kretslopp och undvika tröghet i denna process. På dess nyligen skapade web-sajt finns mer information om plattformens arbete och kommande aktiviteter https://www.ri.se/sv/svenskanaringsplattformen. Länk till annan webbplats. Sajten utvecklas också för att fungera som en kunskapsnod där du kan hitta information om alla pågående projekt i Sverige relaterat till återvinning och återföring av växtnäring från avloppsfraktioner, projektrapporter från samverkansprojekt i plattformens regi och goda exempel från verkligheten. Har du frågor om plattformens syfte, arbete eller hur du och din organisation kan delta kontakta gärna plattformens koordinatorer emma.lundin@ri.se eller klara.westling@ivl.se. De uppmanar också aktörer att berätta om olika engagemang runt om i landet kopplat till just recirkulering av växtnäringsämnen. Vad är på gång just nu?
Senast ändrad: 2020-04-15
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL