Rapporter

Varje år publicerar VA-kluster en verksamhetsberättelse och för varje programperiod (vart tredje år) publiceras en slutrapport. Dessa rapporter kan laddas ner under respektive rubrik nedan.

Slutrapporter

Slutrapport 2016-2018PDF (pdf, 9.4 MB)

Slutrapport 2013-2015PDF (pdf, 14.7 MB)

Slutrapport 2010-2012PDF (pdf, 6.5 MB)

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2018PDF (pdf, 924.6 kB)

Verksamhetsberättelse 2017PDF (pdf, 1002.2 kB)

Verksamhetsberättelse 2016PDF (pdf, 831.5 kB)

Verksamhetsberättelse 2015PDF (pdf, 626.9 kB)

Verksamhetsberättelse 2014PDF (pdf, 768.5 kB)

Verksamhetsberättelse 2013PDF (pdf, 665.8 kB)

Verksamhetsberättelse 2012PDF (pdf, 955 kB)

Verksamhetsberättelse 2011PDF (pdf, 974.5 kB)

Verksamhetsberättelse 2010PDF (pdf, 1.1 MB)

Senast ändrad: 2019-09-17
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL