Examensarbeten

Examensarbeten har länge varit ett bra sätt att knyta an forskningsverksamheten vid högskolorna till verksamheten vid de kommunala VA-bolagen.

Vid lärosätena i Mälardalsklustret utförs årligen ca 20 examensarbeten inom VA och dessa berör i princip alla områden inom VA-sektorn. Några exempel är framtidens VA-system, kväve- och fosforrening, biogas, reglerteknik med tillämpning mot avloppsvattenrening, miljösystemanalys och VA och sanitet i låginkomstländer. Många studenter utför examensarbeten i samarbete med reningsverken i klustret.


Aktuella examensarbeten

I listan nedan visas de exjobb som för närvarande annonseras av medlemsorganisationerna. Observera att listan uppdateras månatligen.

Listan uppdaterades senast 2020-12-23.

Titel:

Slamåldersstyrning för energieffektivisering av biologisk avloppsvattenrening med MembranBioReaktor (MBR)

Beskrivning:


IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Vatten och Avfall driver sedan 2013 ett gemensamt forskningsprojekt på försöks- och demonstrationsanläggningen för vattenrening; Hammarby Sjöstadsverk. Projektet heter ”pilot Henriksdal 2040” och i projektet har en pilotanläggning identisk med Henriksdals framtida avloppsvattenreningsverk byggts upp och studerats. Henriksdals avloppsreningsverk håller på att byggas om till en MembranBioReaktor (MBR). Genom membran i den biologiska reningsprocessen filtreras avloppsvattnet som ett sista steg innan vattnet släpps ut till recipienten. Luftning för syresättning av det biologiska reningssteget är den största posten för energiförbrukning på de flesta reningsverk. Med en MBR tillkommer ytterligare energiförbrukning för luftrengöring av membranen. En av fördelarna med MBR är att systemet kan ha en hög slamhalt (mer mikroorganismer som utför nedbrytningen av föroreningar). En hög slamhalt påverkar dock syreöverföringen från luft till vatten på flera sätt.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Vatten och Avfall utlyser härmed ett examensarbete för att närmare studera om det går att spara energi för framtida Henriksdal genom att kombinera ammoniumåterkoppling för styrning av luftningen till det biologiska reningssteget med slamåldersstyrning. Detta innebär att slamhalt, biologisk överskottsslamproduktion och syrehalt i kombination manipuleras energioptimalt samtidigt som reningsgraden säkerställs.

Arbetet kommer huvudsakligen ske genom modellering och simulering av Henriksdals framtida reningsprocess. En kalibrerad modell finns tillgänglig i Matlab/Simulink.

Läs mer på IVL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Deltagande organisationer:

IVL Svenska Miljöinsitutet

Stockholm Vatten och Avfall

Kontaktperson:

Sofia Andersson

sofia.lovisa.andersson@ivl.se

Sista ansökningsdag:

2021-01-15

Preliminärt startdatum:

VT2021

 

 

Titel:

Comparison of methods for fractionation of organic matter in municipal wastewater

Beskrivning:

Knowledge about the characteristics of the organic matter in raw municipal wastewater improves design, operation and mathematical modelling of physical-chemical and biological wastewater treatment methods. However, an evaluation and comparison of different methods for fractionation of soluble, colloidal and suspended organic matter and characterisation of their biodegradability in wastewater are lacking for Swedish conditions.

NSVA, a municipal association operating the water and wastewater works in seven municipalities in northwestern Scania, and RISE Research Institutes of Sweden have just started a research project to develop a real-time model-based decision support tool for the Öresund Wastewater Treatment Plant (WWTP). One milestone in the project is to build a calibrated and validated process model of the WWTP.

The main aim of this project is to evaluate and compare different methods for fractionation of soluble, colloidal and suspended organic matter and characterisation of their biodegradability in municipal wastewater.

The fractionation of organic matter is performed by coagulation-flocculation and/or filtration. The biodegradability is analysed by chemical analyses and/or respirometry. The laboratory work is performed at the Water and environmental engineering lab at Lund University.

Previous experience of laboratory work is a prerequisite for the project.

Deltagande organisationer:

RISE Research Insitutes of Sweden

Sweden Water Research

NSVA

Lund University

Kontaktperson:

Christoffer Wärff, christoffer.warff@ri.se

David Gustavsson, david.gustavsson@vasyd.se 

Sista ansökningsdag: 

2020-10-15

Preliminärt startdatum:

Spring 2021 

 

Senast ändrad: 2020-12-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL