Vattenforskarskolan

VA-branschen och svenska universitet arrangerar tillsammans Vattenforskarskolan, en plattform för forskarutbildning och samarbete inom VA-sektorn. Vattenforskarskolan anordnar bland annat kurser, seminarier och mentorprogram.

Svenskt Vatten samarbetar via klustren VA-kluster Mälardalen, VA-teknik Södra, DRICKS och Dag&Nät tillsammans med Sweden Water Research och sju svenska universitet för att arrangera en gemensam forskarskola, ”the Water Research School”.

Genom att skapa ett nätverk för doktorander inom VA-sektorn och att ge dem en ökad förståelse kring branschens och samhällets behov ska Vattenforskarskolan främja forskningen inom området.

Inom Vattenforskarskolan anordnas

  • Doktorandkurser som även är öppna för yrkesarbetande medlemmar i Svenskt Vatten
  • Mentorprogram för doktorander
  • Seminarier med olika teman

Vattenforskarskolan finansieras av Formas som har beviljat projektet 4 miljoner kronor under perioden 2017-2020.

Läs mer på Vattenforskarskolans hemsida Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2017-12-08
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL